เมนูหลัก

เมนูข้าวพื้นเมือง จ.เพชรบูรณ์

หมวดหมู่บทความข้าวพื้นเมือง

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:

รหัสผ่าน:

Remember meLost Password?

Register now!
ภาพกิจกรรม BreadCrumb ภาพกิจกรรม BreadCrumb ออกบูธและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
Ordered by : Date, New pictures listed first
New pictures listed first Date Old pictures listed first  Name, A to Z Name Name, Z to A  Most popular pictures listed first Hits Less popular pictures listed first  Best rated listed first Note Worst rated listed first
ออกบูธและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
แสดงผลงานวิจัย ม.รภ.พช. ออกบูธและเยี่ยมชมศูนย์ ออกบูธและเยี่ยมชมศูนย์ ออกบูธและเยี่ยมชมศูนย์
ออกบูธและเยี่ยมชมศูนย์ ออกบูธและเยี่ยมชมศูนย์ ออกบูธและเยี่ยมชมศูนย์ ออกบูธและเยี่ยมชมศูนย์
ออกบูธและเยี่ยมชมศูนย์ ออกบูธและเยี่ยมชมศูนย์

ค้นหา

ผู้สนับสนุนโครงการวิจัย


สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ติดต่อกลับได้ที่

วิสาหกิจชุมชน ต.ชอนไพร
เลขที่ 209 หมู่ที่ 3
ต. ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel : ................
E-mail : ............

บทคัดย่อข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ผู้ร่วมวิจัย


ผศ. ดร. ศศิธร แท่นทอง

อ. อัคกะบัทคาน ปาทาน

ผศ. จีรภา เพชรวัฒนานนท์

นายภาณุสิทธิ์ มั่นคง

อ. เขมปริต ขุนราชเสนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Powered by PbnRice © 2016-2020 ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์