ระยะหลังเก็บเกี่ยว ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2017/1/20 10:00:00 | หมวดหมู่: พันธ์ุข้าวพื้นเมือง จ.เพชรบูรณ์

ในระยะหลังเก็บเกี่ยว ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเก็บข้อมูลในเรื่องของความยาวของเมล็ดข้าวเปลือก ความกว้างของเมล็ดข้าว สีของเปลือกข้าว รูปร่างข้าวกล้อง และน้ำหนักของข้าวเปลือกในจำนวน 100 เมล็ด ดูได้จากไฟล์แนบ
บทความนี้มาจาก ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.pbnrice.com

The URL for this article is:
http://www.pbnrice.com/modules/AMS/article.php?storyid=7