เมนูหลัก

เมนูข้าวพื้นเมือง จ.เพชรบูรณ์

หมวดหมู่บทความข้าวพื้นเมือง

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:

รหัสผ่าน:

Remember meLost Password?

Register now!
     

ระยะหลังเก็บเกี่ยว ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
on 2017/1/20 10:00:00 (1002 reads)

ในระยะหลังเก็บเกี่ยว ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเก็บข้อมูลในเรื่องของความยาวของเมล็ดข้าวเปลือก ความกว้างของเมล็ดข้าว สีของเปลือกข้าว รูปร่างข้าวกล้อง และน้ำหนักของข้าวเปลือกในจำนวน 100 เมล็ด ดูได้จากไฟล์แนบ

  0   รหัสบทความ : 7
ระยะออกรวงของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
on 2017/1/20 9:50:00 (681 reads)

ระยะออกรวงของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จะอยู่ระหว่าง 85-130 วัน ซึ่งในการเก็บข้อมูลจะดำเนินการเก็บอย่างละเอียดเช่น มุมของใบธง ความยาวของลำต้น จำนวนหน่อ มุมหรือลักษณะของกอข้าว สีของปล้องข้าว การชูรวง เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้จากไฟล์แนบ

  0   รหัสบทความ : 5
ระยะเก็บเกี่ยวของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
on 2017/1/20 9:49:59 (744 reads)

ในระยะเก็บเกี่ยวของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในเรื่องของ การตั้งอยู่ของก้านรวง ความยาวของรวงข้าว การแก่ของใบ การติดเมล็ดของรวงข้าวและการร่วงออกจากรวงข้าว รายละเอียดดูได้จากไฟล์แนบ

  0   รหัสบทความ : 6
ระยะกล้าของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
on 2017/1/20 9:39:59 (666 reads)

ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ ในประเด็นของระยะกล้าของข้าวพันธุ์พื้นเมืองภายในจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ชื่อพันธ์ุข้าว ชนิดข้าว นิเวศน์การปลูก แหล่งที่ค้นพบ และความสูงของต้นกล้า ข้อมูลเพิ่มเติมดูจากไฟล์แนบ

  0   รหัสบทความ : 4
รายชื่อสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
on 2017/1/20 9:30:00 (2516 reads)

ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้รวบรวมรายชื่อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองได้ทั้งหมด 116 รายการ ดังรายชื่อด้านล่าง และ ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก "ฐานข้อมูลข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์"

รายชื่อพันธ์ุข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
1 หอมสกล
2 หมื่นล้าน
3 พญาลืมแกง1
4 ข้าวเจ้าไร่
5 ข้าวกล่ำ
6 เกษตรเม็ดใหญ่
7 หางปลาไหล
8 ข้าวเจ้าไร่
9 ข้าวแม้ว
10 เล้าแตก
...
(คลิกอ่านเพิ่มเติม)


  0   รหัสบทความ : 3
ข้าวก่ำลืมผัว
on 2016/7/18 23:10:44 (1723 reads)

ข้าวก่ำลืมผัว หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ข้าวลืมผัว
ข้าวก่ำลืมผัว ถ้าสีเป็นข้าวกล้องจะมีสีม่วงดำ
ข้าวก่ำลืมผัว จัดเป็นข้าวเหนียวที่มีสีม่วงดำทั้งเยื้อหุ้มเมล็ดและเนื้อเมล็ด รวงมีสีดำ ใบเขียวม่วง เป็นข้าวนาปีพื้นเมืองเดิมของชาวเขาเผ่าม้งในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเดิมปลูกในสภาพไร่

ทดสอบระบบ
ข้อมูลจาก
http://siamlocalrices.blogspot.com/2012/03/blog-post.html

  0   รหัสบทความ : 2สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูล ฐานข้อมูลข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ค้นหา

ผู้สนับสนุนโครงการวิจัย


สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ติดต่อกลับได้ที่

วิสาหกิจชุมชน ต.ชอนไพร
เลขที่ 209 หมู่ที่ 3
ต. ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel : ................
E-mail : ............

บทคัดย่อข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ผู้ร่วมวิจัย


ผศ. ดร. ศศิธร แท่นทอง

อ. อัคกะบัทคาน ปาทาน

ผศ. จีรภา เพชรวัฒนานนท์

นายภาณุสิทธิ์ มั่นคง

อ. เขมปริต ขุนราชเสนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Powered by PbnRice © 2016-2020 ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์