เมนูหลัก

เมนูข้าวพื้นเมือง จ.เพชรบูรณ์

หมวดหมู่บทความข้าวพื้นเมือง

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:

รหัสผ่าน:

Remember meLost Password?

Register now!
รหัสบทความ : 5
Audience : Default
เวอร์ชั่น 1.00.01
Published Date: 2017/1/20 9:50:00
Reads : 681

ระยะออกรวงของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จะอยู่ระหว่าง 85-130 วัน ซึ่งในการเก็บข้อมูลจะดำเนินการเก็บอย่างละเอียดเช่น มุมของใบธง ความยาวของลำต้น จำนวนหน่อ มุมหรือลักษณะของกอข้าว สีของปล้องข้าว การชูรวง เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้จากไฟล์แนบ

0
|  Links 
Attached Files: 3ricerung.pdf 
Printer Friendly Page ส่งบทความไปหาเพื่อน

ค้นหา

ผู้สนับสนุนโครงการวิจัย


สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ติดต่อกลับได้ที่

วิสาหกิจชุมชน ต.ชอนไพร
เลขที่ 209 หมู่ที่ 3
ต. ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel : ................
E-mail : ............

บทคัดย่อข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ผู้ร่วมวิจัย


ผศ. ดร. ศศิธร แท่นทอง

อ. อัคกะบัทคาน ปาทาน

ผศ. จีรภา เพชรวัฒนานนท์

นายภาณุสิทธิ์ มั่นคง

อ. เขมปริต ขุนราชเสนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Powered by PbnRice © 2016-2020 ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์