เมนูหลัก

เมนูข้าวพื้นเมือง จ.เพชรบูรณ์

หมวดหมู่บทความข้าวพื้นเมือง

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:

รหัสผ่าน:

Remember meLost Password?

Register now!
รหัสบทความ : 4
Audience : Default
เวอร์ชั่น 1.00.01
Published Date: 2017/1/20 9:39:59
Reads : 666

ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ ในประเด็นของระยะกล้าของข้าวพันธุ์พื้นเมืองภายในจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ชื่อพันธ์ุข้าว ชนิดข้าว นิเวศน์การปลูก แหล่งที่ค้นพบ และความสูงของต้นกล้า ข้อมูลเพิ่มเติมดูจากไฟล์แนบ

0
|  Links 
Attached Files: 1rayagla.pdf 
Printer Friendly Page ส่งบทความไปหาเพื่อน

ค้นหา

ผู้สนับสนุนโครงการวิจัย


สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ติดต่อกลับได้ที่

วิสาหกิจชุมชน ต.ชอนไพร
เลขที่ 209 หมู่ที่ 3
ต. ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel : ................
E-mail : ............

บทคัดย่อข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ผู้ร่วมวิจัย


ผศ. ดร. ศศิธร แท่นทอง

อ. อัคกะบัทคาน ปาทาน

ผศ. จีรภา เพชรวัฒนานนท์

นายภาณุสิทธิ์ มั่นคง

อ. เขมปริต ขุนราชเสนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Powered by PbnRice © 2016-2020 ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์