เมนูหลัก

เมนูข้าวพื้นเมือง จ.เพชรบูรณ์

หมวดหมู่บทความข้าวพื้นเมือง

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:

รหัสผ่าน:

Remember meLost Password?

Register now!
รหัสบทความ : 3
Audience : Default
เวอร์ชั่น 1.00.07
Published Date: 2017/1/20 9:30:00
Reads : 2516

ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้รวบรวมรายชื่อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองได้ทั้งหมด 116 รายการ ดังรายชื่อด้านล่าง และ ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก "ฐานข้อมูลข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์"

รายชื่อพันธ์ุข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
1 หอมสกล
2 หมื่นล้าน
3 พญาลืมแกง1
4 ข้าวเจ้าไร่
5 ข้าวกล่ำ
6 เกษตรเม็ดใหญ่
7 หางปลาไหล
8 ข้าวเจ้าไร่
9 ข้าวแม้ว
10 เล้าแตก
...
(คลิกอ่านเพิ่มเติม)...
11 เกษตร
12 มะลิดอย
13 แผ่แดง
14 พญาลืมแกง2
15 พญาลืมแกง3
16 กำไรเงิน
17 ล่องถนน
18 ซิวแม่จันทร์
19 เขี้ยวงู
20 พญาลืมแกง 4
21 ลืมผัว
22 ข้าวหอมนิล
23 ข้าวลืมเมีย
24 เทพี
25 เกษตรรวงยาว
26 มะลิดอย
27 สันป่าตอง
28 หอมมะลิไร่ม้ง
29 ข้าวขาว
30 ข้าวเงิน
31 ข้าวลืมผัว
32 ข้าวก่ำม้ง
33 เหลืองน้อย
34 เจ้าแดง(เบ้ลเลี้ยะ)
35 เจ้าขาว(เบ้ลด๊ะ)
36 เหนียวดำ(เบ้ลฉะ)
37 เหนียวขาว(เบ้ลเปล่าวดะ)
38 เหนียวดำเกษตร
39 เหนียวดำบรรพบุรุษ
40 หอมมะลิ
41 เจ้าดำ
42 เหลืองอ่อน
43 เขยหล้า
44 หมื่นล้าน
45 ปลาซิว
46 หอมก้อน
47 อีควาย
48 หอมทอง
49 ข้าวก่ำไร่
50 ข้าวเหนียวดำพื้นบ้าน
51 หางปลาไหลแดง
52 พัว
53 ลืมนา
54 เจ้าหอม
55 เจ้านิล
56 เจ้าหอมไร่(ข้าวม้ง)
57 ข้าวก่ำป้อม
58 ข้าวพระราชทาน
59 ขาวปลาซิว
60 ข้าวแพร่
61 ข้าวขว้าง(ข้าวแดง)
62 มะลิไร่
63 หมื่นล้านมุม
64 ข้าวหมากหยุ่น
65 ข้าวหางปลาไหลลาย
66 ข้าวหางปลาไหลขาว
67 ข้าวแพร่สวรรค์(เล้าแตก)
68 ข้าวเจ้าแดง
69 ข้าวอีเกลี้ยง
70 เขยหล้า
71 เขยหล้า
72 เขยหล้า
73 ข้าวลืมนา
74 หอมมะลิไร่
75 พญาลืมแกง หรือข้าวอีเกลี้ยง
76 ก่ำแม้ว
77 ข้าวขาวปลาซิว
78 ข้าวร่องขนุน1
79 ข้าวร่องขนุน2
80 ข้าวหอมสุรินทร์
81 ข้าวเหนียวขาวกระทิงแดง
82 ข้าวเหนียวขาวงาช้าง
83 ข้าวเหนียวขาวยางใหญ่
84 ข้าวเหนียวขาวจ๋งเซ้ง
85 ข้าวเหนียวขาวเงี่ย
86 ข้าวเหนียวดำเสียดฟ้า
87 ข้าวเหนียวดำเล็กพริกขี้หนู
88 ข้าวเหนียวขาวน่านเป้
89 ข้าวเหนียวขาวหอมชมพู
90 ข้าวเหนียวขาวหลบนก
91 ข้าวเหนียวขาวรวงผึ้ง
92 ข้าวเหนียวดำหลบแดด
93 ข้าวเหนียวดำลืมผัว
94 ข้าวเหนียวดำม่วงคลาม
95 ข้าวเหนียวขาวหอมแดง
96 ข้าวเบ้หจงจ้ง
97 ข้าวเจ้าภูมอ
98 ข้าวเจ้าทับทิมขาวใหญ่
99 ข้าวเจ้าทับทิมขาวเล็ก
100 ข้าวเจ้างาดำใหญ่
101 . ข้าวเจ้าแดงโค้ง
102 ข้าวเจ้าขี้มด
103 ข้าวเจ้าไข่มด
104 ข้าวเจ้าทับทิมแดง
105 ข้าวเจ้ารวงพวง
106 ข้าวเจ้าไล่แวง
107 ข้าวเจ้ารวงชัน
108 ข้าวเจ้างาดำโค้ง
109 ข้าวเจ้ายางขม
110 ข้าวเจ้างาดำเล็ก
111 ข้าวเจ้าลายคลาม
112 ข้าวเจ้าขนทอง
113 ข้าวเจ้าทับทิมแดงใหญ่
114 ข้าวเหนียวแดงใหญ่
115 ข้าวแบร้คู้แต้
116 ข้าวเหนียวหอมลาย(แบร้จือฮัง)

0
|  Links 
Attached Files: 0namerice.pdf 
Printer Friendly Page ส่งบทความไปหาเพื่อน

ค้นหา

ผู้สนับสนุนโครงการวิจัย


สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ติดต่อกลับได้ที่

วิสาหกิจชุมชน ต.ชอนไพร
เลขที่ 209 หมู่ที่ 3
ต. ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel : ................
E-mail : ............

บทคัดย่อข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ผู้ร่วมวิจัย


ผศ. ดร. ศศิธร แท่นทอง

อ. อัคกะบัทคาน ปาทาน

ผศ. จีรภา เพชรวัฒนานนท์

นายภาณุสิทธิ์ มั่นคง

อ. เขมปริต ขุนราชเสนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Powered by PbnRice © 2016-2020 ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์